Եփած երշիկներ

Հարուստ համով առանձնացող եփած երշիկների տեխնոլոգիական գործընթացը մշակվել է ընկերության մասնագետների կողմից, որի հիմքն ավանդական արտադրության պահպանումն է: Եփած երշիկների արտադրությունը սկսվում է հումքի զննությունից ու տեսակավորումից, որից հետո հումքը խառնվում է համեմունքի ու այլ բնական բաղադրիչների հետ՝ ձևավորելով համասեռ զանգված: Խճողակի պատրաստման փուլին հաջորդում է երշիկի ձևավորման փուլը, որտեղ խճողակը լցվում է թաղանթների մեջ, ապա լցոնված երշիկն անցնում է ջերմամշակման փուլ: Կախված թաղանթի տեսակից՝ ջերմամշակման գործընթացն անցնում է տարբեր փուլերով: Բնական թաղանթով երշիկները ջերմամշակվելիս չորացվում են, ծխեցվում բնական փայտով, ապա եփվում են: Հենց այս փուլում էլ երշիկները ձեռք են բերում իրենց բնորոշ համն ու հոտը:

Երշիկ եփած Նախաճաշի, Սիրողական, հատ
Երշիկ եփած Նախաճաշի, Բժշկական, հատ
Երշիկ եփած Բժշկական, էքստրա
Երշիկ եփած Սիրողական, էքստրա
Երշիկ եփած Սիրողական, հաստ
Երշիկ եփած Սիրողական
Երշիկ եփած Սիրողական, հատ
Երշիկ եփած Բժշկական
Երշիկ եփած Բժշկական, հատ
Երշիկ եփած Բժշկական, ցանցով